logo
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
2 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
3 Ammonium Bicabonate แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (เชื้อเหม็น)
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (เชื้อเหม็น)
สูตร : C7H5NaO2
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะผลึกสีขาวละลายน้ำได้ดี นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร , ดองผักกาด
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
4 Ammonium Bifluoride แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
สูตร : NH4HF2
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียมและไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ใช้ในการทำความสะอาดอิฐหรือเซรามิค ใช้ในกระบวนการแกะสลักของโลหะก่อนที่จะเป็นโลหะ ใช้ในการซักรีดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Spain,Germany
5 Ammonium Hydroxide 27% แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : "แอมโมเนียน้ำ หรือ สารละลายแอมโมเนีย เป็นสารละลายระหว่างก๊าซแอมโมเนียและน้ำ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์มีสถานะเป็นของเหลว ใส และมีกลิ่นเฉพาะเช่นเดียวกับก๊าซแอมโมเนียโดยก๊าซแอมโมเนียสามารถละลายในน้ำได้ถึง 27%"
บรรจุภัณฑ์ : 18,22 Kgs./Drum
Thailand
6 Anti-Foam Agent แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
ชื่อเคมี : แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
USA
7 Ascorbic Acid, Vitamin C กรดแอซคอบิก (วิตามินซี)
ชื่อเคมี : กรดแอซคอบิก (วิตามินซี)
สูตร : C6H8O6
ลักษณะทางกายภาพ : วิตามินซีละลายได้ดีในน้ำและคงตัวดีในภาวะที่เป็นกรด แต่ไม่คงตัวในภาวะที่เป็นด่าง สลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจาก การหุงต้ม หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน วิตามินซีละลายได้ดีในน้ำและคงตัวดีในภาวะที่เป็นกรด แต่ไม่คงตัวในภาวะที่เป็นด่าง สลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจากการหุงต้ม หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Box
China
8 Benzoic Acid เบนโซอิค แอซิด
ชื่อเคมี : เบนโซอิค แอซิด
สูตร : C7H6O2
ลักษณะทางกายภาพ : กรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอต เป็นสารประกอบอะโรมาติกแอซิด (aromatic acid) สามารถผลิตได้จากการออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ด้วยอากาศที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเปอร์เบนโซอิก และออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ และเปอร์เบนโซอิกต่อจนได้เป็นกรดเบนโซอิก เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ ได้แก่ ลูกพรุน, อบเชย, แอปเปิล, กานพลู และมะกอกสุก เป็นต้น โดยมีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปผงผลึกสีขาวหรือเป็นเกล็ด มักใช้ร่วมกับกรดซอร์บิก และพาราเบนส์สำหรับเป็นวัตถุกันเสีย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
China
9 Borax บอแรกซ์
ชื่อเคมี : บอแรกซ์
สูตร : Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O
ลักษณะทางกายภาพ : น้ำประสานทอง หรือ บอแรกซ์ เป็นสารประกอบที่สำคัญของโบรอน ชื่อทางเคมี โซเดียมโบเรท ชื่อสามัญ น้ำประสานทอง หรือผงเนื้อกรอบ หรือเพ่งแซ เมื่อถ้าอยู่ในรูปผลึกบริสุทธิ์จะไม่มีสี ถ้านำไปเผาต่อจนไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุลจะเรียกน้ำประสานทองสะตุ เป็นผงมีสีขาว ละลายน้ำได้ง่าย มีรสขมเล็กน้อย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey
10 Calcium Carbonate Light แคลเซียมคาร์บอเนตไลท์
ชื่อเคมี : แคลเซียมคาร์บอเนตไลท์
สูตร : CaCO3
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารธรรมชาติที่เกิดจากการตกตะกอน และสะสมตัวของหินในทะเล เปลือกหอย ปะการัง กระดูกสัตว์กลายเป็นหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต ถือเป็นสารตั้งต้นสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการนำมาใช้ในภาคครัวเรือน และการเกษตร รวมถึงประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Bag
Japan