logo
บริการขนส่งเคมีภัณฑ์

ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด พนักงานขับรถทุกคน
มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการขนส่ง รวมไปถึงการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าจะส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรถขนส่งหลากหลายขนาด ทั้งรถเล็ก รถกลาง รถใหญ่ และรถแท็งก์ รวมกว่า 20 คัน นอกจากนี้
เรายังมีบริษัทขนส่งอื่นๆ ในเครือข่าย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

จุดเด่นของบริการขนส่งของเรา:
- เน้นความปลอดภัยสูงสุด
- พนักงานขับรถมีประสบการณ์และผ่านการอบรม
- มีรถขนส่งหลากหลายขนาด รองรับทุกการขนส่ง
- เครือข่ายขนส่งที่ครอบคลุมทั่วถึง
- บริการด้วยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม:
- บริษัทของเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าอันตราย
- เรามีระบบติดตามสินค้า (GPS)
- เรามีประกันภัยสินค้าขนส่ง
- เรามีทีมงานคอยให้บริการและตอบคำถาม
- เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการขนส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ของลูกค้าด้วยความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุด