logo
อื่นๆ

ทางบริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเน้นความปลอดภัย พนักงานขับรถทุกคนมีประสบการณ์ใน การขนส่งสินค้าทางด้านเคมีภัณฑ์ และได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความมั่นใจในการขนส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรถขนส่งของบริษัทเอง ทั้งขนาดเล็ก กลางใหญ่ รวมทั้งรถแท็งก์ กว่า 10 คัน นอกจากนั้น ทางบริษัทฯยังมีบริษัทขนส่งอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง