logo
กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Formalin 37%,40% ฟอร์มาลีน 37%,40%
ชื่อเคมี : Glycerin
สูตร : CH2O
ลักษณะทางกายภาพ : ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde, systematic name คือ methanal, สารละลายในน้ำเรียกว่า ฟอร์มาลีน) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีตามธรรมชาติ มีสูตรเคมี CH2O หรือ H-CHO เป็นแอลดีไฮด์ (R-CHO) ที่ซับซ้อนน้อยที่สุด ชื่อสามัญของสารมาจากความคล้ายคลึงและความเกี่ยวข้องของสารกับกรดฟอร์มิกฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารตั้งต้น (precursor) ของวัสดุและสารประกอบเคมีอื่น ๆ มากมาย
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
Thailand
2 Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมออกไซด์
สูตร : MgO
ลักษณะทางกายภาพ : แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เป็นสารประกอบของแมกนีเซียมที่นำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต์ก่ออิฐทนไฟ ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมผลิตยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสารทำความสะอาด มีลักษณะเป็นผลึกหรือผง สีขาวหรือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
3 Magnesium Sulphate แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลือ)
สูตร : MgSO4
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะที่ใช้กันจะเป็นผงผลึกหรือเกล็ดขาว ซึ่งได้มาจากการนำน้ำทะเลมาเคี่ยวจนแห้ง เหลือเป็นเกลือสะตุ แต่ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นจากอากาศอยู่ ดังนั้น เมื่อวางดีเกลือทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง จะทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อน  
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
4 Methyl Salicylate เมทิลซาลิไซเลต (น้ำมันระกำ)
ชื่อเคมี : เมทิลซาลิไซเลต (น้ำมันระกำ)
สูตร : C6H4 (HO) COOCH3
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นของเหลวใสที่อุณหภูมิห้อง มีกลิ่นฉุน เมื่อถูกผิวหนังจะแสบร้อน เมทิลซาลิไซเลตจะพบในพืชหลายชนิดสารตัวนี้เรียกว่า วินเตอร์กรีน สามารถใช้เป็นน้ำมันนวดร่างกายเพื่อให้เกิดความร้อน
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
China
5 Pine Oil ไพน์ออยล์ (น้ำมันสน)
ชื่อเคมี : ไพน์ออยล์ (น้ำมันสน)
สูตร : Mixture
ลักษณะทางกายภาพ : PINE OIL คือ สารสกัดจากพืชธรรมชาติต้นสน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกขยายหลอดลม สำหรับผู้มีอาการภูมิแพ้อากาศ ไรฝุ่นใช้ผสมในน้ำฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะเป็นน้ำสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว
บรรจุภัณฑ์ : 25,180 Kgs./Drum
China
6 Potassium Chloride โปแตสเซียมคลอไรด์
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมคลอไรด์
สูตร : KCl
ลักษณะทางกายภาพ :  ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ใช้ในการหล่อโลหะผสมทองแดง เป็นสารป้องกันการกัดกร่อน และสารนี้สามารถละลายได้เอทิลลีนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและสารนี้สามารถละลายได้เอทิลลีนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นเม็ดของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany ,China
7 Potassium Sulphate โพแทสเซียมซัลเฟต
ชื่อเคมี : โพแทสเซียมซัลเฟต
สูตร : K2SO4
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ประกอบด้วย K+ โปแตสเซียม และ SO4 – ซัลเฟต มีลักษณะเป็นก้อนของแข็งสีขาว สามารถถูกบดเป็นผง ไม่มีกลิ่น โดยส่วนมากถูกนำไปผสมกับสารเคมีตัวอื่นเพื่อทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและบำรุงพืช เป็นแหล่งแร่ธาตุ โปแตสเซียม และ ซัลเฟอร์ ที่ดี รูปแบบของสาร โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) หาได้ยากตามธรรมชาติ การผลิตเพื่อนำมาใช้งานจึงเกิดจากการกระบวนการทำปฏิกิริยาของ โปแตสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) กับ กรดซัลฟิวริก  (sulfuric acid)
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany, China
8 Sulfamic Acid กรดซัลฟามิค
ชื่อเคมี : กรดซัลฟามิค
สูตร : N2NIO3NH4
ลักษณะทางกายภาพ : ผงสีขาว
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Taiwan