logo
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Acetic Acid กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
ชื่อเคมี : กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
สูตร : CH₃COOH
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอินทรีย์ในสถานะของเหลวไร้สี น้ำส้มสายชูมีกรดแอซีติกตั้งแต่ 4% ต่อปริมาตรขึ้นไป ทำให้กรดแอซีติกเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำส้มสายชูนอกจากน้ำ กรดแอซีติกยังมีรสเปรี้ยวและกลิ่นฉุนเฉพาะตัว นอกจากน้ำส้มสายชูในครัวเรือนแล้ว ยังมีการผลิตกรดแอซีติกเป็นสารตั้งต้นของพอลีไวนิลแอซีเตด และเซลลูโลสแอซีเตด จัดเป็นกรดอ่อนเนื่องจากแตกตัวบางส่วนในสารละลาย แต่กรดแอซีติกเข้มข้นมีฤทธิ์กัดกร่อนและสามารถระคายเคืองผิวหนังได้
บรรจุภัณฑ์ : 30 Kgs./Drum
America
2 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
3 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
4 Anti-Foam Agent แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
ชื่อเคมี : แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
USA
5 Caramel Color สีคาราเมล
ชื่อเคมี : สีคาราเมล
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : คาราเมลสีหรือสีคาราเมลเป็นที่ละลายน้ำสีผสมอาหาร มันจะทำโดยการรักษาความร้อนของคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) โดยทั่วไปในการปรากฏตัวของกรด , ด่างหรือเกลือในกระบวนการที่เรียกว่าcaramelization มันถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์มากกว่าลูกอมคาราเมลและมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้และมีรสขมเล็กน้อย ช่วงของสีจากสีเหลืองอ่อนอำพันเข้มสีน้ำตาล
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
USA
6 Citric Acid (Anhydrous) กรดซิตริก (แอนไฮดรัส)
ชื่อเคมี : กรดซิตริก (แอนไฮดรัส)
สูตร : C₆H₈O₇
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาว เป็นกรดอินทรีย์ชนิดที่ให้รสเปรี้ยว ใช้ปรับ pH และใช้เป็นยาฆ่าเชื้อชนิดอ่อนๆ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ฉีดพ่นทางใบร่วมกับปุ๋ยจะช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางใบได้ดียิ่งขึ้น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร,อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
7 Citric Acid (Monohydrate) กรดซิตริก (โมโนไฮเดรท)
ชื่อเคมี : กรดซิตริก (โมโนไฮเดรท)
สูตร : C6H10O8
ลักษณะทางกายภาพ : สารให้ความเปรี้ยว ให้รสเปรี้ยว อ่อนกว่า ชนิด Anhydrous แต่จะมีราคาถูกกว่า กรดซิตริกได้มาจากการหมักคาร์โบไฮเดรต (Fermentation of Carbohydrate) หรือได้มาจากน้ำมะนาว โดยมีการสกัดเป็น Citrate ออกมา ซึ่งจะอยู่ในรูปของ Citric Acid นั่นเอง ดังนั้น กรดซิตริกจึงเป็นกรดที่ได้มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Thailand
8 CMC (Sodium Carboxylmethyl Cellulose) ซีเอ็มซี
ชื่อเคมี : ซีเอ็มซี
สูตร : C8H15NaO8
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม คาร์บอกซิลเมทิล เซลลูโลส CMC หรือ Carboxymethyl cellulose เป็นสารให้ความคงตัวที่สามารถละลายได้ง่ายในน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องต้ม ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ให้ความหนืดสูง เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส CMC ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่เป็นสารให้ความข้นหนืด (thickener) และ สารให้ความคงตัวในอิมัลชั่น (stabilize emulsions) ในอาหารทั่วไป เช่น ไอศครีม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ CMเนื่องจากเป็นสารที่ไม่มีความเป็นพิษมีเลข E-number คือ 466
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Korea,Japan
9 Copper Sulphate คอปเปอร์ซัลเฟต
ชื่อเคมี : คอปเปอร์ซัลเฟต
สูตร : CuSO4
ลักษณะทางกายภาพ : จุนสี หรือ คอปเปอร์(II) ซัลเฟต (อังกฤษ: Copper (II) sulphate) เป็นสารประกอบของทองแดง กำมะถันและออกซิเจน ที่มีสูตรทางเคมี CuSO4 เกลือจุนสีพบได้หลายรูปแบบตามจำนวนโมเลกุลน้ำที่ประกอบอยู่ในผลึก จุนสีสะตุหรือจุนสีที่ปราศจากน้ำ (anhydrous) เป็นผงสีเทาขาว ขณะที่จุนสีที่พบได้บ่อยมีน้ำ 5 โมเลกุล (pentahydrate) มีสีฟ้าสด สารเคมีนี้ใช้ประโยชน์เป็นสารปราบวัชพืช สารกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน สารฆ่าเชื้อรา
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand,Taiwan
10 Ferric Chloride 40%, 46% เฟอร์ริคคลอไรด์ 40%, 46%
ชื่อเคมี : เฟอร์ริคคลอไรด์ 40%, 46%
สูตร : FeCl3
ลักษณะทางกายภาพ : สารละลายเฟอริคคลอไรด์ มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีน้ำตาลเข้ม ไม่มีกลิ่น ละลายในน้ำได้ มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ มีประโยชน์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สารละลายเฟอริคคลอไรด์หรือกรดเฟอริคที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการตกตะกอน (Precipitation Process) โดยกรดเฟอริคจะทำหน้าที่เป็นสารช่วยจับตะกอน (Flocculating agent) และสารตกตะกอน (precipitating agent) ในระบบบำบัดน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand