logo
บริการผสมสารเคมี

ทางบริษัทฯ ให้บริการผสมสารเคมีตามระดับความเข้มข้นที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 
รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกั้บงานผสมสารเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น
- สารเคมีล้างคราบไขมันสำหรับงานอะลูมิเนียม
- สารเคมีล้างคราบน้ำมันสำหรับเครื่องจักร
- สารเคมีรักษาเนื้อไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เป็นต้น

บริการของเรา:
- ผสมสารเคมีตามความต้องการของลูกค้า
- ให้คำแนะนำในการเลือกสารเคมีและขั้นตอนการผสม
- ทดสอบคุณภาพของสารเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว
- จัดส่งสารเคมีที่ผสมเสร็จเรียบร้อยไปยังสถานที่ของลูกค้า

จุดแข็งของเรา:
- เรามีทีมนักเคมีที่มีประสบการณ์
- เรามีสารเคมีหลากหลายประเภทในสต็อก
- เรามีโรงงานผสมที่ทันสมัย
- เรามีราคาที่แข่งขันได้