logo
อุตสาหกรรมกระดาษ
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
2 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
3 Caramel Color สีคาราเมล
ชื่อเคมี : สีคาราเมล
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : คาราเมลสีหรือสีคาราเมลเป็นที่ละลายน้ำสีผสมอาหาร มันจะทำโดยการรักษาความร้อนของคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) โดยทั่วไปในการปรากฏตัวของกรด , ด่างหรือเกลือในกระบวนการที่เรียกว่าcaramelization มันถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์มากกว่าลูกอมคาราเมลและมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้และมีรสขมเล็กน้อย ช่วงของสีจากสีเหลืองอ่อนอำพันเข้มสีน้ำตาล
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
USA
4 CMC (Sodium Carboxylmethyl Cellulose) ซีเอ็มซี
ชื่อเคมี : ซีเอ็มซี
สูตร : C8H15NaO8
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม คาร์บอกซิลเมทิล เซลลูโลส CMC หรือ Carboxymethyl cellulose เป็นสารให้ความคงตัวที่สามารถละลายได้ง่ายในน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องต้ม ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ให้ความหนืดสูง เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส CMC ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่เป็นสารให้ความข้นหนืด (thickener) และ สารให้ความคงตัวในอิมัลชั่น (stabilize emulsions) ในอาหารทั่วไป เช่น ไอศครีม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ CMเนื่องจากเป็นสารที่ไม่มีความเป็นพิษมีเลข E-number คือ 466
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Korea,Japan
5 Diammonium Phosphate ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
ชื่อเคมี : ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
สูตร : (NH4)2HPO4
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวใส สามารถละลายได้ง่ายในน้ำ เป็นปุ๋ยผสม เหมาะกับการใช้ปุ๋ยทางใบ โดยทั่วไปมีสูตร 20-53-0 ใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงเชื้อ อุตสาหกรรมยางและถุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
6 EDTA 2Na อีดีทีเอ 2 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 2 โซเดียม
สูตร : C10H16N2O8
ลักษณะทางกายภาพ : "Disodium EDTA (2NA EDTA) ความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (>99.0%) สารจับประจุในน้ำ ป้องกันไม่ให้ประจุในน้ำ(ในกรณีที่ไม่ใช่น้ำกลั่น) มารบกวนส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความอ่อนไหวต่อประจุ รวมถึงช่วยให้สูตรมีความคงตัว สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ำกลั่น โดยใช้น้ำขวดที่ผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis (RO) หรือ น้ำเปล่าธรรมดาที่สะอาดแทน หากไม่แน่ใจว่าสะอาด ให้ต้มก่อน แล้วละลาย Disodium EDTA ลงไปในอัตรา 0.1-0.2%"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Belgium
7 EDTA 4H อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักออกจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Holland
8 EDTA 4Na อีดีทีเอ 4 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 โซเดียม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany
9 Hydrogen Peroxide 50% , 35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
ชื่อเคมี : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
สูตร : H2O2
ลักษณะทางกายภาพ : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะอยู่ในรูปของสารละลาย มักใช้ในการฟอกสีในอาหาร สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างแผล นอกจากนี้ยังใช้ในการฟอกสีผม ทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง
บรรจุภัณฑ์ : 30,1000 Kgs./Drum
China,Indonesia
10 Magnesium Carbonate แมกนีเซียมคาร์บอเนต
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมคาร์บอเนต
สูตร : MgCO3
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นเกลืออนินทรีย์สีขาวไม่มีกลิ่นไม่มีพิษไม่ติดไฟ และยังเป็นสารประกอบเกลือคาร์บอเนตของแมกนีเซียม (Mg) เมื่อละลายน้ำแล้วจะทำให้น้ำจะเกิดความเป็นด่าง ถูกใช้อย่างมากในการผลิตเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ด้านอาหาร ด้านการเกษตร และด้านการแพทย์ อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมวัสดุทนไฟ ใช้เคลือบกระดาษหรือพลาสติก ใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China