logo
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Caramel Color สีคาราเมล
ชื่อเคมี : สีคาราเมล
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : คาราเมลสีหรือสีคาราเมลเป็นที่ละลายน้ำสีผสมอาหาร มันจะทำโดยการรักษาความร้อนของคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) โดยทั่วไปในการปรากฏตัวของกรด , ด่างหรือเกลือในกระบวนการที่เรียกว่าcaramelization มันถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์มากกว่าลูกอมคาราเมลและมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้และมีรสขมเล็กน้อย ช่วงของสีจากสีเหลืองอ่อนอำพันเข้มสีน้ำตาล
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
USA
2 CMC (Sodium Carboxylmethyl Cellulose) ซีเอ็มซี
ชื่อเคมี : ซีเอ็มซี
สูตร : C8H15NaO8
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม คาร์บอกซิลเมทิล เซลลูโลส CMC หรือ Carboxymethyl cellulose เป็นสารให้ความคงตัวที่สามารถละลายได้ง่ายในน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องต้ม ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ให้ความหนืดสูง เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส CMC ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่เป็นสารให้ความข้นหนืด (thickener) และ สารให้ความคงตัวในอิมัลชั่น (stabilize emulsions) ในอาหารทั่วไป เช่น ไอศครีม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ CMเนื่องจากเป็นสารที่ไม่มีความเป็นพิษมีเลข E-number คือ 466
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Korea,Japan
3 Copper Sulphate คอปเปอร์ซัลเฟต
ชื่อเคมี : คอปเปอร์ซัลเฟต
สูตร : CuSO4
ลักษณะทางกายภาพ : จุนสี หรือ คอปเปอร์(II) ซัลเฟต (อังกฤษ: Copper (II) sulphate) เป็นสารประกอบของทองแดง กำมะถันและออกซิเจน ที่มีสูตรทางเคมี CuSO4 เกลือจุนสีพบได้หลายรูปแบบตามจำนวนโมเลกุลน้ำที่ประกอบอยู่ในผลึก จุนสีสะตุหรือจุนสีที่ปราศจากน้ำ (anhydrous) เป็นผงสีเทาขาว ขณะที่จุนสีที่พบได้บ่อยมีน้ำ 5 โมเลกุล (pentahydrate) มีสีฟ้าสด สารเคมีนี้ใช้ประโยชน์เป็นสารปราบวัชพืช สารกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน สารฆ่าเชื้อรา
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand,Taiwan
4 Hydrogen Peroxide 50% , 35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
ชื่อเคมี : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
สูตร : H2O2
ลักษณะทางกายภาพ : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะอยู่ในรูปของสารละลาย มักใช้ในการฟอกสีในอาหาร สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างแผล นอกจากนี้ยังใช้ในการฟอกสีผม ทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง
บรรจุภัณฑ์ : 30,1000 Kgs./Drum
China,Indonesia
5 Sodium Hydroxide 32% โซเดียมไฮดรอกไซด์32%(โซดาไฟน้ำ)
ชื่อเคมี : โซเดียมไฮดรอกไซด์32%(โซดาไฟน้ำ)
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟน้ำ หรือโซดาไฟเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างไม่มีกลิ่น แต่สามารถเกิดไอระเหยได้ เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่ ในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายโซดาไฟน้ำที่ความเข้มข้น 32%
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
6 Sodium Hydroxide 50% โซเดียมไฮดรอกไซด์50%(โซดาไฟน้ำ)
ชื่อเคมี : โซเดียมไฮดรอกไซด์50%(โซดาไฟน้ำ)
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟน้ำ หรือโซดาไฟเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างไม่มีกลิ่น แต่สามารถเกิดไอระเหยได้ เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่ ในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายโซดาไฟน้ำที่ความเข้มข้น 50%
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand
7 Sodium Hydroxide 98%,99%(FLAKE) โซดาไฟเกล็ด 98%,99%
ชื่อเคมี : โซดาไฟเกล็ด 98%,99%
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟก้อน หรือโซดาไฟเกร็ดผง เป็นสถานะปกติของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของแข็ง มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงสีขาว มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายน้ำจะให้ฤทธิ์เป็นด่างแก่ ใช้มากในภาคอุตสาหกรรม และมีใช้บ้างในภาคครัวเรือน และการเกษตร
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Taiwan,China,Thailand
8 Sodium Hydroxide 99% (PEARL) โซดาไฟไข่มุก 99%
ชื่อเคมี : โซดาไฟไข่มุก 99%
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟ (caustic soda) ชนิดเมล็ดกลมเล็ก (Micro Pearl type) เป็นด่างตัวหนึ่งซึ่ง สามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง, มักใช้ผสมทำสบู่
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Taiwan,China,Thailand
9 Sodium Hypochlorite 10% คลอรีนน้ำ 10%
ชื่อเคมี : คลอรีนน้ำ 10%
สูตร : NaClO
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นผลึกแข็ง มักอยู่ในรูปสารละลายใส มีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นคลอรีน
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
10 Sodium Nitrite โซเดียมไนไตรท์
ชื่อเคมี : โซเดียมไนไตรท์
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไนไตรท์ หรือ โซเดียมไนไทรต์ (Sodium nitrite) เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย สามารถละลายน้ำได้ดี ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาแผนปัจจุบัน ใช้เป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมสี และโซเดียมไนไตรท์ยังเคยถูกนำไปใช้ผสมกับเนื้อสัตว์เพื่อให้ดูมีสีแดงสดน่ารับประทาน และทำให้อายุในการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์ยาวนานขึ้น แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภค ในปัจจุบันจึงมีกฎหมายห้ามมิให้นำโซเดียมไนไตรท์ไปผสมกับเนื้อสัตว์แล้ว
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Germany