logo
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (เท็กซ์ไทล์)
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Acetic Acid กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
ชื่อเคมี : กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
สูตร : CH₃COOH
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอินทรีย์ในสถานะของเหลวไร้สี น้ำส้มสายชูมีกรดแอซีติกตั้งแต่ 4% ต่อปริมาตรขึ้นไป ทำให้กรดแอซีติกเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำส้มสายชูนอกจากน้ำ กรดแอซีติกยังมีรสเปรี้ยวและกลิ่นฉุนเฉพาะตัว นอกจากน้ำส้มสายชูในครัวเรือนแล้ว ยังมีการผลิตกรดแอซีติกเป็นสารตั้งต้นของพอลีไวนิลแอซีเตด และเซลลูโลสแอซีเตด จัดเป็นกรดอ่อนเนื่องจากแตกตัวบางส่วนในสารละลาย แต่กรดแอซีติกเข้มข้นมีฤทธิ์กัดกร่อนและสามารถระคายเคืองผิวหนังได้
บรรจุภัณฑ์ : 30 Kgs./Drum
America
2 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
3 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
4 Ammonium Chloride 99.5% แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
สูตร : NH4Cl
ลักษณะทางกายภาพ : ผงผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีรสขม ในธรรมชาติ เป็นสารที่เกิดตามแหล่ง ภูเขาไฟ เกิดเป็นหินภูเขาไฟตามปล่องภูเขาไฟ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China ( Tiaujin)
5 Ammonium Sulphate (Powder) 21% แอมโมเนียมซัลเฟต 21%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมซัลเฟต 21%
สูตร : (NH4)2SO4
ลักษณะทางกายภาพ : แอมโมเนียมซัลเฟต มีลักษณะผลึกสีขาวอมเหลือง และใส คล้ายน้ำตาลทราย มีคุณสมบัติละลายน้ำ และดูดความชื้นได้ดีเมื่อใส่ลงในพื้นที่เกษตร ดินจะเพิ่มความเป็นกรด สารส้มใช้แกว่งในบ่อเก็บน้ำเพื่อให้สิ่งสกปรกตกตะกอน สามารถใช้ในการกำจัดกลิ่นตัวโดยเฉพาะใต้วงแขวน ดับกลิ่นได้ 100%
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Bag
Thailand,China
6 Anti-Foam Agent แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
ชื่อเคมี : แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
USA
7 Caramel Color สีคาราเมล
ชื่อเคมี : สีคาราเมล
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : คาราเมลสีหรือสีคาราเมลเป็นที่ละลายน้ำสีผสมอาหาร มันจะทำโดยการรักษาความร้อนของคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) โดยทั่วไปในการปรากฏตัวของกรด , ด่างหรือเกลือในกระบวนการที่เรียกว่าcaramelization มันถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์มากกว่าลูกอมคาราเมลและมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้และมีรสขมเล็กน้อย ช่วงของสีจากสีเหลืองอ่อนอำพันเข้มสีน้ำตาล
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
USA
8 Citric Acid (Anhydrous) กรดซิตริก (แอนไฮดรัส)
ชื่อเคมี : กรดซิตริก (แอนไฮดรัส)
สูตร : C₆H₈O₇
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาว เป็นกรดอินทรีย์ชนิดที่ให้รสเปรี้ยว ใช้ปรับ pH และใช้เป็นยาฆ่าเชื้อชนิดอ่อนๆ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ฉีดพ่นทางใบร่วมกับปุ๋ยจะช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารผ่านทางใบได้ดียิ่งขึ้น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร,อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
9 Citric Acid (Monohydrate) กรดซิตริก (โมโนไฮเดรท)
ชื่อเคมี : กรดซิตริก (โมโนไฮเดรท)
สูตร : C6H10O8
ลักษณะทางกายภาพ : สารให้ความเปรี้ยว ให้รสเปรี้ยว อ่อนกว่า ชนิด Anhydrous แต่จะมีราคาถูกกว่า กรดซิตริกได้มาจากการหมักคาร์โบไฮเดรต (Fermentation of Carbohydrate) หรือได้มาจากน้ำมะนาว โดยมีการสกัดเป็น Citrate ออกมา ซึ่งจะอยู่ในรูปของ Citric Acid นั่นเอง ดังนั้น กรดซิตริกจึงเป็นกรดที่ได้มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Thailand
10 CMC (Sodium Carboxylmethyl Cellulose) ซีเอ็มซี
ชื่อเคมี : ซีเอ็มซี
สูตร : C8H15NaO8
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม คาร์บอกซิลเมทิล เซลลูโลส CMC หรือ Carboxymethyl cellulose เป็นสารให้ความคงตัวที่สามารถละลายได้ง่ายในน้ำเย็นหรืออุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องต้ม ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส ให้ความหนืดสูง เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส CMC ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่เป็นสารให้ความข้นหนืด (thickener) และ สารให้ความคงตัวในอิมัลชั่น (stabilize emulsions) ในอาหารทั่วไป เช่น ไอศครีม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ CMเนื่องจากเป็นสารที่ไม่มีความเป็นพิษมีเลข E-number คือ 466
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Korea,Japan