logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
11 Ascorbic Acid, Vitamin C กรดแอซคอบิก (วิตามินซี)
ชื่อเคมี : กรดแอซคอบิก (วิตามินซี)
สูตร : C6H8O6
ลักษณะทางกายภาพ : วิตามินซีละลายได้ดีในน้ำและคงตัวดีในภาวะที่เป็นกรด แต่ไม่คงตัวในภาวะที่เป็นด่าง สลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจาก การหุงต้ม หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน วิตามินซีละลายได้ดีในน้ำและคงตัวดีในภาวะที่เป็นกรด แต่ไม่คงตัวในภาวะที่เป็นด่าง สลายตัวได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจากการหุงต้ม หรือการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Box
China
12 Benzoic Acid เบนโซอิค แอซิด
ชื่อเคมี : เบนโซอิค แอซิด
สูตร : C7H6O2
ลักษณะทางกายภาพ : กรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอต เป็นสารประกอบอะโรมาติกแอซิด (aromatic acid) สามารถผลิตได้จากการออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ด้วยอากาศที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเปอร์เบนโซอิก และออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ และเปอร์เบนโซอิกต่อจนได้เป็นกรดเบนโซอิก เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ ได้แก่ ลูกพรุน, อบเชย, แอปเปิล, กานพลู และมะกอกสุก เป็นต้น โดยมีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปผงผลึกสีขาวหรือเป็นเกล็ด มักใช้ร่วมกับกรดซอร์บิก และพาราเบนส์สำหรับเป็นวัตถุกันเสีย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
China
13 Borax บอแรกซ์
ชื่อเคมี : บอแรกซ์
สูตร : Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O
ลักษณะทางกายภาพ : น้ำประสานทอง หรือ บอแรกซ์ เป็นสารประกอบที่สำคัญของโบรอน ชื่อทางเคมี โซเดียมโบเรท ชื่อสามัญ น้ำประสานทอง หรือผงเนื้อกรอบ หรือเพ่งแซ เมื่อถ้าอยู่ในรูปผลึกบริสุทธิ์จะไม่มีสี ถ้านำไปเผาต่อจนไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุลจะเรียกน้ำประสานทองสะตุ เป็นผงมีสีขาว ละลายน้ำได้ง่าย มีรสขมเล็กน้อย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey
14 Boric Acid (Powder , Granular) กรดบอริค (ผง , เม็ด)
ชื่อเคมี : กรดบอริค (ผง , เม็ด)
สูตร : H3BO3     
ลักษณะทางกายภาพ : กรดบอริค เป็นสารใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นผลึกหรือผงสีขาวบางครั้งเป็นเงาคล้ายไข่มุก ละลายได้ดีในน้ำและแอลกฮอล์จะละลายได้ดียิ่งขึ้นในน้ำร้อนและกลีเซอรอล กรดบอริคจะระเหยในไอน้ำเมื่อให้ความร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส จะสูญเสียน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey,Russia
15 Calcium Carbonate Heavy แคลเซียมคาร์บอเนตเฮฟวี่
ชื่อเคมี : แคลเซียมคาร์บอเนตเฮฟวี่
สูตร : CaCO3
ลักษณะทางกายภาพ : คาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต  แคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำได้เล็กน้อย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
16 Calcium Carbonate Light แคลเซียมคาร์บอเนตไลท์
ชื่อเคมี : แคลเซียมคาร์บอเนตไลท์
สูตร : CaCO3
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารธรรมชาติที่เกิดจากการตกตะกอน และสะสมตัวของหินในทะเล เปลือกหอย ปะการัง กระดูกสัตว์กลายเป็นหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนต ถือเป็นสารตั้งต้นสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการนำมาใช้ในภาคครัวเรือน และการเกษตร รวมถึงประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Bag
Japan
17 Calcium Chloride 74%,75%,77% แคลเซียมคลอไรด์ (เม็ด,เกล็ด)
ชื่อเคมี : แคลเซียมคลอไรด์ (เม็ด,เกล็ด)
สูตร : CaCl2
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ใช้มากในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมการเกษตร เป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China ,Japan
18 Calcium Hydroxide (Hydrated Lime) แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ชื่อเคมี : แคลเซียมไฮดรอกไซด์
สูตร : Ca(OH)₂
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสูตรเคมีคือ Ca(OH)2 ลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีหรือผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมออกไซด์กับน้ำ สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รู้จักในชื่อน้ำปูนใส
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand
19 Calcium Hypochlorite 65%, 70% คลอรีน 65%, 70%( ผง, เกล็ด)
ชื่อเคมี : คลอรีน 65%, 70%( ผง, เกล็ด)
สูตร : Ca(ClO)₂
ลักษณะทางกายภาพ : คลอรีนผง หรือ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ เป็นรูปแบบของคลอรีนที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นผง และชนิดอัดเป็นเม็ด ตามความเข้มข้นของคลอรีนออกฤทธิ์
บรรจุภัณฑ์ : 50,40 Kgs./Drum
China
20 Caramel Color สีคาราเมล
ชื่อเคมี : สีคาราเมล
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : คาราเมลสีหรือสีคาราเมลเป็นที่ละลายน้ำสีผสมอาหาร มันจะทำโดยการรักษาความร้อนของคาร์โบไฮเดรต (น้ำตาล) โดยทั่วไปในการปรากฏตัวของกรด , ด่างหรือเกลือในกระบวนการที่เรียกว่าcaramelization มันถูกออกซิไดซ์อย่างสมบูรณ์มากกว่าลูกอมคาราเมลและมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้และมีรสขมเล็กน้อย ช่วงของสีจากสีเหลืองอ่อนอำพันเข้มสีน้ำตาล
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
USA