logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Sodium Acetate โซเดียมอะซิเตรด
ชื่อเคมี : โซเดียมอะซิเตรด
สูตร : CH3COONa .3H2O
ลักษณะทางกายภาพ : เกลือโซเดียมอะซิเตทหรือโซเดียมอะซิเตทมีประโยชน์หลายอย่าง มันเป็นฐานผันของกรดอ่อนซึ่งหมายความว่ามันจะแตกตัวเป็นไอออนเพียงบางส่วนเมื่อละลายในน้ำ สิ่งนี้ทำให้โซเดียมอะซิเตทมีคุณสมบัติบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นความสามารถในการรักษาสารละลายที่ค่า pH ที่ค่อนข้างคงที่แม้จะมีความท้าทายเกี่ยวกับกรดหรือเบส คุณสมบัตินี้พร้อมกับความเป็นพิษต่ำช่วยอธิบายว่าทำไมโซเดียมอะซิเตตสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตปิโตรเลียมจนถึงการปรุงแต่งอาหาร โซเดียมอะซีเตตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ละลายน้ำได้ มีลักษณะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ละลายน้ำได้เป็นสารไม่ไวไฟ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
2 Sodium Acid Pyrophosphate SAPP โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต
ชื่อเคมี : โซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต
สูตร : Na2H2P2O7
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว เป็นสารเจือปนในอาหารให้ความเป็นกรด เหมาะสำหรับทำน้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เนื้อ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Belgium
3 Sodium Benzoate โซเดียมเบนโซเอท (สารกันบูด)
ชื่อเคมี : โซเดียมเบนโซเอท (สารกันบูด)
สูตร : C7H5NaO2
ลักษณะทางกายภาพ : "โซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate) คือวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ซึ่งเป็นเกลือโซเดียมของกรดเบนโซอิก (benzoic acid) อยู่ในกลุ่มเบนโซเอต (benzoate) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายได้ดีในน้ำ"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Holland
4 Sodium Bicarbonate โซเดียมไบคาร์บอเนต(ผงฟู,โซดาเย็น)
ชื่อเคมี : โซเดียมไบคาร์บอเนต(ผงฟู,โซดาเย็น)
สูตร : NaHCO 3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวที่ละลายน้ำได้ดี มีความเป็นด่าง เมื่อทำปฏิกิริยากับส่วนผสมที่เป็นกรดในส่วนผสมของเหลวก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จนทำให้เกิดฟองก๊าซ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
5 Sodium Bifluoride โซเดียมไบฟลูออไรด์
ชื่อเคมี : โซเดียมไบฟลูออไรด์
สูตร : NaF
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride หรือ NaF) เป็นของแข็งไม่มีสี ใช้เป็นแหล่งของฟลูออไรด์ มีราคาถูกกว่าและดูดความชิ้นน้อยกว่าโพแทสเซียมฟลูออไรด์ เป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีสูตรNaฉ. ใช้ในปริมาณที่ติดตามในการฟลูออไรด์ของน้ำดื่มยาสีฟันในโลหะวิทยาเป็นฟลักซ์และยังใช้ในยาฆ่าแมลงและพิษจากหนู เป็นของแข็งไม่มีสีหรือสีขาวซึ่งละลายได้ง่ายในน้ำ มันเป็นแหล่งที่พบบ่อยของฟลูออไรในการผลิตยาและใช้ในการป้องกันฟันผุ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
India
6 Sodium Carbonate (Soda Ash Light) โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอซไลท์)
ชื่อเคมี : โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอซไลท์)
สูตร : Na2CO3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมคาร์บอเนต ชนิดเบาหรือโซดาแอชไลท์ (Sodium Carbonate Or Soda Ash - Light) สูตรเคมี คือ Na2CO3 เป็นสารประกอบเกลือของกรดคาร์บอนิก มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด ไม่มีกลิ่น สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี ละลายได้ในน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างแก่เมื่อละลายน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 40,500,750 Kgs./Bag
China
7 Sodium Carbonate (Soda Ash Dense) โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอซเดนท์)
ชื่อเคมี : โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอซเดนท์)
สูตร : Na2CO3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซดา แอช หรืออีกชื่อคือ โซดาซักผ้า สูตรเคมี คือ Na2CO3 เป็นสารประกอบเกลือของกรดคาร์บอนิก มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น สามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ดี ละลายได้ในน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างแก่เมื่อละลายน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ พบในขี้เถ้าของพืชหลายชนิดและสาหร่ายทะเล (จึงได้ชื่อว่า โซดา แอช เนื่องจาก แอช ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ขี้เถ้า) เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น แก้ว เซรามิคส์ กระดาษ ผงซักฟอก สบู่ การแก้ไขน้ำกระด้าง
บรรจุภัณฑ์ : 50,1000 Kgs/Bag
China
8 Sodium Chloride 97.5%,99.5% โซเดียมคลอไรด์ (เกลือผง)
ชื่อเคมี : โซเดียมคลอไรด์ (เกลือผง)
สูตร : NaCl
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมคลอไรด์ (อังกฤษ: Sodium chloride, สูตรเคมี: NaCl) มีชื่อที่เรียกทั่วไปดังนี้ เกลือแกง หรือ ฮาไลต์ เป็นสารประกอบเคมี โซเดียมคลอไรด์เป็นเกลือที่มีบทบาทต่อความเค็มของมหาสมุทร และของเหลวภายนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เป็นส่วนประกอบหลักในเกลือที่กินได้ มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในการเป็นเครื่องปรุงรส และใช้ในการถนอมอาหาร
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
China,Thailand
9 Sodium Chlorite 25% โซเดียมคลอไรท์
ชื่อเคมี : โซเดียมคลอไรท์
สูตร : CaCl2
ลักษณะทางกายภาพ : แคลเซียมคลอไรด์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ส่วนมากใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสารที่ดูดซับความชื้น และละลายได้ดีในน้ำเกลือแคลเซียมคลอไรด์
บรรจุภัณฑ์ : 25,250,1000 Kgs./Drum
China
10 Sodium Cyanide โซเดียมไซยาไนด์
ชื่อเคมี : โซเดียมไซยาไนด์
สูตร : NaCN
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นผงแกรนูล หรือผลึก ไม่มีสี ดูดความชื้นในอากาศ และมีกลิ่นอ่อนๆของ bitter almond จากแก๊ส hydrogen cyanide
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Drum
Korea,China
11 Sodium formate โซเดียมฟอร์เมท
ชื่อเคมี : โซเดียมฟอร์เมท
สูตร : HCOONa
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมฟอร์เมตเป็นสารเคมีอินทรีย์ที่มีความสำคัญอย่างมากและมีการใช้กรดฟอร์มิกและกรดออกซาลิกที่มีความเข้มข้นสูงกับโซเดียมฟอร์เมท สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดออกซาลิกซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับยายาฆ่าแมลงและสารเคมีอินทรีย์ กรดออกซาลิกเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต sulfonamides และยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ กรด oxalic ใช้ในการพิมพ์และย้อมสี, สิ่งทอ, โลหะ, หนังและ oleochemicals ใช้เป็นเครื่องเตรียม; เคลือบอลูมิเนียม; อลูมิเนียมผลิตภัณฑ์ nameplates รูดซิปนาฬิกา ฯลฯ ใช้เป็นตัวแทนเคลือบและในอุตสาหกรรมโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะแผ่นดินหายากจะใช้เป็น precipitants และ formate
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
12 Sodium Hexametaphosphate (SHMP) โซเดียมเฮกซะเมทตาฟอสเฟต
ชื่อเคมี : โซเดียมเฮกซะเมทตาฟอสเฟต
สูตร : NaPO
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือผงไม่มีสี สามารถละลายในน้ำได้ สามารถดูดความชื้นได้สูงเพิ่มประสิทธิภาพทำงานถ้าใช้ร่วมกับสารที่ควบคุมความเป็นกรดด่าง เช่น กรดซิตริก กรดฟูมาริก
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
13 Sodium Hydrosulphite 85%,90% โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
ชื่อเคมี : โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์
สูตร : Na2O4S2
ลักษณะทางกายภาพ : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( Sulphur dioxide ) เป็นสารชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็น สารฟอกขาว ซึ่งสารเคมีชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มซัลไฟต์ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้เป็นวัตถุกันเสีย ( preservative ) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ช่วยถนอมหรือยืดอายุการเก็บอาหาร และยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลเมื่ออาหารถูกความร้อนจากกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก เช่น ผสมในน้ำยาอัดรูป ฟอกสีผ้า กระดาษ สบู่ 
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Drum
China,Germany
14 Sodium Hydroxide 32% โซเดียมไฮดรอกไซด์32%(โซดาไฟน้ำ)
ชื่อเคมี : โซเดียมไฮดรอกไซด์32%(โซดาไฟน้ำ)
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟน้ำ หรือโซดาไฟเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างไม่มีกลิ่น แต่สามารถเกิดไอระเหยได้ เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่ ในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายโซดาไฟน้ำที่ความเข้มข้น 32%
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
15 Sodium Hydroxide 50% โซเดียมไฮดรอกไซด์50%(โซดาไฟน้ำ)
ชื่อเคมี : โซเดียมไฮดรอกไซด์50%(โซดาไฟน้ำ)
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟน้ำ หรือโซดาไฟเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของเหลวที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือน้ำ มีฤทธิ์เป็นด่างไม่มีกลิ่น แต่สามารถเกิดไอระเหยได้ เมื่อสัมผัสจะลื่นเหมือนสบู่ ในปัจจุบันมีการผลิตและจำหน่ายโซดาไฟน้ำที่ความเข้มข้น 50%
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand
16 Sodium Hydroxide 98%,99%(FLAKE) โซดาไฟเกล็ด 98%,99%
ชื่อเคมี : โซดาไฟเกล็ด 98%,99%
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟก้อน หรือโซดาไฟเกร็ดผง เป็นสถานะปกติของโซดาไฟที่อยู่ในรูปของแข็ง มีลักษณะเป็นผลึกหรือผงสีขาว มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายน้ำจะให้ฤทธิ์เป็นด่างแก่ ใช้มากในภาคอุตสาหกรรม และมีใช้บ้างในภาคครัวเรือน และการเกษตร
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Taiwan,China,Thailand
17 Sodium Hydroxide 99% (PEARL) โซดาไฟไข่มุก 99%
ชื่อเคมี : โซดาไฟไข่มุก 99%
สูตร : NaOH
ลักษณะทางกายภาพ : โซดาไฟ (caustic soda) ชนิดเมล็ดกลมเล็ก (Micro Pearl type) เป็นด่างตัวหนึ่งซึ่ง สามารถละลายในน้ำได้ดี ใช้เพื่อทำปรับสภาพความเป็นกรดของผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็นกลาง, มักใช้ผสมทำสบู่
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Taiwan,China,Thailand
18 Sodium Hypochlorite 10% คลอรีนน้ำ 10%
ชื่อเคมี : คลอรีนน้ำ 10%
สูตร : NaClO
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นผลึกแข็ง มักอยู่ในรูปสารละลายใส มีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นคลอรีน
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
19 Sodium Hypochlorite 10% คลอรีนน้ำ 10%
ชื่อเคมี : คลอรีนน้ำ 10%
สูตร : NaOCl
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite, NaOCl) หรือคลอรีนน้ำ 10 % เป็นประเภทของคลอรีนที่นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส จุลินทรีย์ในน้ำ ยาฆ่าแมลง และเวชภัณฑ์, ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าขาว รวมทั้ง การนำไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และอื่นๆอีกมากมาย
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
20 Sodium metabisulfite โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ชื่อเคมี : โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
สูตร : Na2S2O5
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในผักและผลไม้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลไม้คงสีธรรมชาติไว้ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์จะสลายตัวเมื่อมีความชื้นสูง เมื่อสัมผัสอากาศจะถูกออกซิไดส์เป็น sodium sulfate และเมื่อสัมผัสกับกรดแก่ จะให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 150 องศา
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Germany,Thailand
21 Sodium Metasilicate โซเดียมเมตาซิลิเกต
ชื่อเคมี : โซเดียมเมตาซิลิเกต
สูตร : Na2SiO3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม เมต้าซิลิเกต เป็นสารในกลุ่มโซเดียมซิลิเกต ซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์และโซเดียมออกไซด์อัตราส่วนของซิลิกา และด่างเป็นตัวกำหนดความเป็นด่างมากหรือน้อย โซเดียมซิลิเกตมีทั้งแบบน้ำ หรืผงแป้ง
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Holland
22 Sodium Nitrate โซเดียมไนเตรด
ชื่อเคมี : โซเดียมไนเตรด
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไนไตรท์ หรือ โซเดียมไนไทรต์ (Sodium nitrite) เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย สามารถละลายน้ำได้ดี ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาแผนปัจจุบัน ใช้เป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมสี และโซเดียมไนไตรท์ยังเคยถูกนำไปใช้ผสมกับเนื้อสัตว์เพื่อให้ดูมีสีแดงสดน่ารับประทาน และทำให้อายุในการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์ยาวนานขึ้น แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภค ในปัจจุบันจึงมีกฎหมายห้ามมิให้นำโซเดียมไนไตรท์ไปผสมกับเนื้อสัตว์แล้ว
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Chile
23 Sodium Nitrite โซเดียมไนไตรท์
ชื่อเคมี : โซเดียมไนไตรท์
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไนไตรท์ หรือ โซเดียมไนไทรต์ (Sodium nitrite) เป็นสารประกอบประเภทอนินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย สามารถละลายน้ำได้ดี ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาแผนปัจจุบัน ใช้เป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมสี และโซเดียมไนไตรท์ยังเคยถูกนำไปใช้ผสมกับเนื้อสัตว์เพื่อให้ดูมีสีแดงสดน่ารับประทาน และทำให้อายุในการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์ยาวนานขึ้น แต่กลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภค ในปัจจุบันจึงมีกฎหมายห้ามมิให้นำโซเดียมไนไตรท์ไปผสมกับเนื้อสัตว์แล้ว
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Germany
24 Sodium Saccharin โซเดียมซัคคาริน (ดีน้ำตาล) เม็ดใหญ่,เม็ดกลาง,ผงแป้ง
ชื่อเคมี : โซเดียมซัคคาริน (ดีน้ำตาล) เม็ดใหญ่,เม็ดกลาง,ผงแป้ง
สูตร : C7H5NO3S
ลักษณะทางกายภาพ : แซ็กคาริน (saccharin) หรือขัณฑสกร คือ สารให้ความหวาน (sweetener) ที่เป็นสารสังเคราะห์ ถูกค้นพบและใช้ในอาหารมาควบคู่กันกับไซคลาเมต (cyclamate) ทนต่อความร้อน ละลายในน้ำได้ดี ขัณฑสกรให้ความหวาน (relative sweetness) มากกว่าน้ำตาลทราย (sucrose) ถึง 300-700 เท่า ใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้รสหวานจัด และติดลิ้น บางคนอาจรู้สึกได้รสขมด้วยถ้าใช้ในปริมาณมาก สารนี้ไม่ให้พลังงาน จึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ำหนักพลังงานต่ำ รวมทั้งในน้ำอัดลมและน้ำหวานต่างๆ แต่สำหรับในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้ขัณฑสกรในเครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑ์ : 110.23 Pound/Drum
China
25 Sodium Sulphate (Salt Cake) โซเดียมซัลเฟต
ชื่อเคมี : โซเดียมซัลเฟต
สูตร : Na2SO4
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมซัลเฟต  เป็นเกลือโซเดียมของกรดกำมะถัน เมื่อปราศจากน้ำจะเป็นผลึกสีขาว มีสูตร Na2SO4 เรียกว่าเกลือของ Glauber ของแข็งอีกรูปหนึ่งจะมีน้ำ 7 โมเลกุล ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่นในอุตสาหกรรมกระดาษ รูปที่พบในธรรมชาติจะมีน้ำ 10 โมเลกุล เกิดเป็นผลพลอยได้ในการผลิตกรดไฮโดรคลอริก
บรรจุภัณฑ์ : 50,1000 Kgs/Bag
China,Thailand
26 Sodium Sulphide โซเดียมซัลไฟด์
ชื่อเคมี : โซเดียมซัลไฟด์
สูตร : Na2S
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมซัลไฟต์ (Sodium sulfite อาจเขียน sodium sulphite) เป็นเกลือโซเดียมที่ละลายน้ำได้ของกรดซัลฟิวรัส (sulfurous acid) สูตรโมเลกุลเป็น Na2SO3 ใช้ป้องกันไม่ให้ผลไม้แห้งเปลี่ยนสี และกันเนื้อสัตว์เน่าเสีย และใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับ โซเดียมไธโอซัลเฟตเพื่อเปลี่ยนธาตุฮาโลเจน ไปเป็นกรดไฮโดรฮาลิก ในการถ่ายรูปและลดระดับคลอรีนในสระว่ายน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
27 Sodium Sulphite โซเดียมซัลไฟต์
ชื่อเคมี : โซเดียมซัลไฟต์
สูตร : Na2SO3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมซัลไฟต์ (Sodium sulfite อาจเขียน sodium sulphite) เป็นเกลือมีลักษณะเป็นผงสีขาว โซเดียมของซัลไฟต์ ซึ่งเป็นสารในกลุ่มซัลไฟต์
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Japan,Thailand,China
28 Sodium Thiosulfate โซเดียมไทโอซัลเฟต
ชื่อเคมี : โซเดียมไทโอซัลเฟต
สูตร : Na2S2O3
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียมไทโอซัลเฟต หรือ โซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate หรือ Sodium thiosulphate) จัดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นผลึกไม่มีสี สามารถละลายน้ำได้ดี มีประโยชน์ในทางคลินิกคือ การนำมาใช้ต้านพิษของสารไซยาไนด์ (Cyanide) โดยมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้ในรูปของสารละลายสำหรับฉีดและใช้ควบคู่ไปกับโซเดียมไนไตรท์ (Sodium nitrite) นอกจากนี้ยังมีการนำโซเดียมไทโอซัลเฟตมาใช้เป็นยาป้องกันเชื้อราในรูปแบบของยาทาภายนอกอีกด้วย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
29 Sodium Tripolyphosphate (STPP) โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต
ชื่อเคมี : โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต
สูตร : Na5P3O10
ลักษณะทางกายภาพ : โซเดียม ไตรโพลี่ฟอสเฟต (STPP) ใช้เป็นสารถนอมอาหาร(Preservative) ประเภทอาหารทะเล; เนื้อ และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวผสาน (Emulsifier) เพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นในอาหาร สาร STPP นี้ในหลายประเทศ จะถูกควบคุมปริมาณการใช้ในอาหาร โดยสำนักงานอาหารและยา (อย.) ของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีใช้เป็นลดความกระด้างของน้ำ ในสารซักล้าง (detergent) ซึ่งสามารถลดไออ้อนของ แมกนีเซียม (Mg2+) และ ไอออนของแคลเซียม (Ca2+) ได้
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
30 Sorbitol 70% ซอบิทอล
ชื่อเคมี : ซอบิทอล
สูตร : C6H14O6
ลักษณะทางกายภาพ :  ลักษณะทั่วไป เป็นเกล็ดเมล็ด ไม่มีกลิ่น ความหวานกลมกล่อม ความหวานเป็น 60% ของน้ำตาลทราย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ซอร์บิทอล เหลว หรือ น้ำ มีสีขาวใสๆ ไม่ขุ่น จะเหนียวหนืดพอสมควร และ ซอร์บิทอล ผง เป็นผงผลึกขาว เป็นเกล็ดเล็ก
บรรจุภัณฑ์ : 250 Kgs./Drum
China
31 Stearic Acid สเตียริก เอซิด
ชื่อเคมี : สเตียริก เอซิด
สูตร : C18H36O2
ลักษณะทางกายภาพ : สเตียริก แอซิด (Rubber Grade) เป็นผลึกสีขาว มันเงา ลักษณะเฉพาะคือมีกลิ่นหืนของไขมัน  สเตียริก แอซิดเกิดจากการผสมกันของกรดไขมันอิ่มตัวสำคัญๆ ได้แก่  กรดสเตียริก (octadecanoic) และกรดปาล์มิติก (Hexadecanoic or Palmitic Acid) ด้วยการควบคุมค่า titre และค่ากรดที่เหมาะสม สเตียริก แอซิด ใช้เป็นสารช่วยการกระจายตัวและเป็นสารเร่งหรือกระตุ้นปฏิกิริยาในยางคอมพาวด์ โดยสเตียริก แอซิด มีส่วนช่วยในการกระจายตัวของสารเติมเต็มหรือเม็ดสีต่างๆ อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการผลิต เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลของยาง และช่วยให้การอัดขึ้นรูปเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย กรดสเตียริก เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสบู่ ผสมในเทียนเพื่อให้เนื้อแกร่งและจุดติดง่าย และยังช่วยทำให้เทียนผิวมันลื่นถอดจากพิมพ์ง่ายขึ้น
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
32 Sulfamic Acid กรดซัลฟามิค
ชื่อเคมี : กรดซัลฟามิค
สูตร : N2NIO3NH4
ลักษณะทางกายภาพ : ผงสีขาว
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Taiwan
33 Sulphur (LUMP, FLAKE, POWDER) กำมะถัน (ก้อน,เกล็ด,ผง,แท่ง)
ชื่อเคมี : กำมะถัน (ก้อน,เกล็ด,ผง,แท่ง)
สูตร : S
ลักษณะทางกายภาพ : "กำมะถัน เป็นสารที่เป็นกรดมีลักษณะใช้ในการทำลายเชื้อและใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเมื่อปรับความเป็นกรด ด่างให้สมดุลย์และรักษาแผลในพืชยืนต้นทั่วไป การควบคุมโรคในพืชเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่ และรักษาป้องกันการเน่าของรากแก้วและรากแขนง และป้องกันสัตว์เลื่อยคลาน แมลง หนอน ที่เป็นอันตรายกับพืช ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง - ทำปฏิกิริยากับเหล็กได้อย่างรวดเร็วในขณะที่มีน้ำและกรดปนเปื้อนเล็กน้อย - สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , ไฮโดรเจนซัลไฟด์ - สารนี้สามารถทำลายโครงสร้างของทองแดง เงิน ปรอท"
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
34 Sulphuric Acid 20% กรดซัลฟูริค 20% (กรดกำมะถัน)
ชื่อเคมี : กรดซัลฟูริค 20% (กรดกำมะถัน)
สูตร :  H2SO4 
ลักษณะทางกายภาพ : กรดกำมะถัน ความเข้มข้น 20%จัดเป็นกรดแก่อนินทรีย์ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ถูกใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารให้ประจุ สารปรับสภาพความเป็นกรด และใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น แต่จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษรุนแรงทั้งในสถานะไอระเหย และสารละลาย
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
35 Sulphuric Acid 50% กรดซัลฟูริค 50% (กรดกำมะถัน)
ชื่อเคมี : กรดซัลฟูริค 50% (กรดกำมะถัน)
สูตร :  H2SO4 
ลักษณะทางกายภาพ : กรดกำมะถัน ความเข้มข้น 50% เป็นกรดแก่ ละลายได้ในน้ำในทุกความเข้มข้น กรดซัลฟิวริกมีประโยชน์มากมายและเป็นสารเคมีที่มีการผลิตอย่างแพร่หลาย, กรดกำมะถันเป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ละลายในน้ำได้ นิยมใช้มากในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ความเข้มข้น50%
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
36 Sulphuric Acid 70% กรดซัลฟูริค 70% (กรดกำมะถัน)
ชื่อเคมี : กรดซัลฟูริค 70% (กรดกำมะถัน)
สูตร :  H2SO4 
ลักษณะทางกายภาพ : กรดกำมะถัน ความเข้มข้น 70% จัดเป็นกรดแก่อนินทรีย์ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ถูกใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารให้ประจุ สารปรับสภาพความเป็นกรด และใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น แต่จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษรุนแรงทั้งในสถานะไอระเหย และสารละลาย
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand
37 Sulphuric Acid 98% กรดซัลฟูริค 98% (กรดกำมะถัน)
ชื่อเคมี : กรดซัลฟูริค 98% (กรดกำมะถัน)
สูตร :  H2SO4 
ลักษณะทางกายภาพ : กรดกำมะถัน ความเข้มข้น 98% จัดเป็นกรดแก่อนินทรีย์ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ถูกใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สารให้ประจุ สารปรับสภาพความเป็นกรด และใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น แต่จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดพิษรุนแรงทั้งในสถานะไอระเหย และสารละลาย
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 35 Kgs./Drum
Korea , Thailand