logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 EDTA 2Na อีดีทีเอ 2 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 2 โซเดียม
สูตร : C10H16N2O8
ลักษณะทางกายภาพ : "Disodium EDTA (2NA EDTA) ความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (>99.0%) สารจับประจุในน้ำ ป้องกันไม่ให้ประจุในน้ำ(ในกรณีที่ไม่ใช่น้ำกลั่น) มารบกวนส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความอ่อนไหวต่อประจุ รวมถึงช่วยให้สูตรมีความคงตัว สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ำกลั่น โดยใช้น้ำขวดที่ผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis (RO) หรือ น้ำเปล่าธรรมดาที่สะอาดแทน หากไม่แน่ใจว่าสะอาด ให้ต้มก่อน แล้วละลาย Disodium EDTA ลงไปในอัตรา 0.1-0.2%"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Belgium
2 EDTA 4H อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักออกจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Holland
3 EDTA 4Na อีดีทีเอ 4 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 โซเดียม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany
4 Ethyl Alcohol 95% (Ethanol) เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (เอทานอล)
ชื่อเคมี : เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (เอทานอล)
สูตร : C2H6O
ลักษณะทางกายภาพ :  Ethanol (เอทานอล) หรือ Ethyl Alcohol (เอทิล แอลกอฮอล์) คือสารเคมีที่เป็นของเหลวใสไม่มีสี ละลายน้ำได้ดี ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายพื้นผิว ระเหยง่าย จุดเดือดต่ำ และติดไฟง่าย โดยมีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH มีคุณสมบัติเป็น Antimicrobial agent (สารต้านเชื้อจุลินทรีย์) สามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้แบบไม่จำเพาะเจาะจง ทั้งเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส จึงมักใช้เอทานอลในการยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20,160 Kgs./Drum
Thailand