logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Talcum Powder 325 mesh แป้งทัลคัม
ชื่อเคมี : แป้งทัลคัม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : แป้งทัลคัม คือแป้งที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารทัลค์ ซึ่งเป็นสารแร่ที่เป็นองค์ประกอบของแมกนีเซียมซิลิคอน และออกซิเจน โดยในรูปของผงละเอียดนั้นมันสามารถที่จะดูดซับความชื้นได้ดีและช่วยทำให้ผิวลื่น จึงมีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Japan
2 Titanium Dioxide ไทเทเนียมไดออกไซด์
ชื่อเคมี : ไทเทเนียมไดออกไซด์
สูตร : TiO2
ลักษณะทางกายภาพ : ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารเก่าแก่ชนิดหนึ่งเท่าๆกับโลกของเรา และเป็นหนึ่งใน 50 ชนิดของสารที่ผลิตมากที่สุดทั่วโลก ลักษณะโดยทั่วไปมีสีขาว ทึบแสง เกิดเองตามธรรมชาติมี 2 รูปแบบ ใหญ่ คือ รูไทล์และอานาเทส  ทั้ง 2 รูปแบบมีไทเทเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์อยู่กับสารปนเปื้อน ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีจึงจะนำสารปนเปื้อนออกได้ เหลือไว้แต่ไทเทเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์    ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารสีที่มีสีขาวมีประโยชน์สำหรับการใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากมันไม่มีกลิ่นและมีความสามารถในการดูดซับ  แร่ชนิดนี้พบได้ในหลายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สีทาบ้านไปถึงอาหารและเครื่องสำอาง   ในกลุ่มเครื่องสำอางใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์  ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารสีที่มีสีขาว  เป็นตัวที่ทำให้เกิดการทึบแสง และเป็นตัวป้องกันแสงแดด  
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
3 Trichloisocyanulic Acid 90% คลอรีน 90%( ผง, เกล็ด)
ชื่อเคมี : คลอรีน 90%( ผง, เกล็ด)
สูตร : Ca(OCL)2
ลักษณะทางกายภาพ : " คลอรีน 90% หรือ Trichloroisocyanuric acid 90%, TCCA90% ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำมีแบบผง เกล็ด เม็ด ก้อนเป็นสารอ๊อกซิไดซ์ละลายได้ดีในน้ำ ซึ่งในปัจจุบันคนเราได้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นซึ่งมาจากสาเหตุสำคัญคือ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและคลายความเครียดดังนั้นกีฬาที่สำคัญและคนนิยมมากคือ การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ ซึ่งสังเกตุได้จากปัจจุบันนี้สถานท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศเช่น โรงแรม , รีสอร์ทแม้กระทั่งตามหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปก็ต้องมีสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับการบริการให้แขกที่มาพักและลูกบ้าน ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อดูแลรักษาให้สระว่ายน้ำมีสภาพสมบูรณ์รวมทั้งสภาพน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำสกปรกและมีเชื้อโรคก็คือสภาพแวดล้อมต่างๆเช่น สภาพอากาศ และผู้มาใช้สระว่ายน้ำ"
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Drum
China
4 Trisodium Citarte (Sodium Citrate) ไตรโซเดียมซิเตรด (โซเดียมซิเตรด)
ชื่อเคมี : ไตรโซเดียมซิเตรด (โซเดียมซิเตรด)
สูตร : Na3C6H5O7
ลักษณะทางกายภาพ : " Sodium Citrate คือวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีคุณสมบัติและหน้าที่เป็น Buffering Agent รวมทั้งยังสามารถยับยั้งและชะลอการหมักกรดของเชื้อจุลินทรีย์ และลดการเสื่อมสภาพของอาหาร Sodium Citrate เป็นผลึกหรือผง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสชาติเค็ม ผลิตจากกระบวนการหมัก ผลผลิตทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก สำหรับ Sodium citrate ที่มีขายในตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. Sodium citrate dihydrate: โซเดียมซิเตรดประกอบด้วย 2 โมเลกุลน้ำ มี CAS No 6132-04-3 2. Sodium citrate anhydrous: โซเดียมซิเตรดไม่มีโมเลกุลน้ำ มี CAS No 68-04-2"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
5 Trisodium Phosphate ไตรโซเดียมฟอสเฟต
ชื่อเคมี : ไตรโซเดียมฟอสเฟต
สูตร : Na₃PO₄
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาว โตรโวเดียม ฟอตเฟตเป็นด่างแก่ มีความสารถในการทำความสะอาดสูงมากสามรถละลายน้ำได้ดีนิยมเอามาผสมในน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆที่ต้องการพลังการขจัดคราบสูงแต่มีราคาไม่สูงมากนัก
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China