logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
31 EDTA 2Na อีดีทีเอ 2 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 2 โซเดียม
สูตร : C10H16N2O8
ลักษณะทางกายภาพ : "Disodium EDTA (2NA EDTA) ความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (>99.0%) สารจับประจุในน้ำ ป้องกันไม่ให้ประจุในน้ำ(ในกรณีที่ไม่ใช่น้ำกลั่น) มารบกวนส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีความอ่อนไหวต่อประจุ รวมถึงช่วยให้สูตรมีความคงตัว สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ำกลั่น โดยใช้น้ำขวดที่ผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis (RO) หรือ น้ำเปล่าธรรมดาที่สะอาดแทน หากไม่แน่ใจว่าสะอาด ให้ต้มก่อน แล้วละลาย Disodium EDTA ลงไปในอัตรา 0.1-0.2%"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Belgium
32 EDTA 4H อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 ไฮโดรเจน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักออกจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ และอื่นๆ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Holland
33 EDTA 4Na อีดีทีเอ 4 โซเดียม
ชื่อเคมี : อีดีทีเอ 4 โซเดียม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะผงสีขาวใส ละลายในน้ำได้ดี เมื่อใส่ลงไปในสารละลายที่มีน้ำผสมอยู่แล้ว จะทำหน้าที่ดักจับไอออนที่เป็นโลหะหนักจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany
34 Ethyl Alcohol 95% (Ethanol) เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (เอทานอล)
ชื่อเคมี : เอทิล แอลกอฮอล์ 95% (เอทานอล)
สูตร : C2H6O
ลักษณะทางกายภาพ :  Ethanol (เอทานอล) หรือ Ethyl Alcohol (เอทิล แอลกอฮอล์) คือสารเคมีที่เป็นของเหลวใสไม่มีสี ละลายน้ำได้ดี ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายพื้นผิว ระเหยง่าย จุดเดือดต่ำ และติดไฟง่าย โดยมีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH มีคุณสมบัติเป็น Antimicrobial agent (สารต้านเชื้อจุลินทรีย์) สามารถฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้แบบไม่จำเพาะเจาะจง ทั้งเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส จึงมักใช้เอทานอลในการยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคบนพื้นผิวของวัสดุต่างๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20,160 Kgs./Drum
Thailand
35 Ferric Chloride 40%, 46% เฟอร์ริคคลอไรด์ 40%, 46%
ชื่อเคมี : เฟอร์ริคคลอไรด์ 40%, 46%
สูตร : FeCl3
ลักษณะทางกายภาพ : สารละลายเฟอริคคลอไรด์ มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีน้ำตาลเข้ม ไม่มีกลิ่น ละลายในน้ำได้ มีฤทธิ์เป็นกรดแก่ มีประโยชน์ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สารละลายเฟอริคคลอไรด์หรือกรดเฟอริคที่ความเข้มข้นต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการตกตะกอน (Precipitation Process) โดยกรดเฟอริคจะทำหน้าที่เป็นสารช่วยจับตะกอน (Flocculating agent) และสารตกตะกอน (precipitating agent) ในระบบบำบัดน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand
36 Ferrous Chloride 35% เฟอร์รัสคลอไรด์ 35%
ชื่อเคมี : เฟอร์รัสคลอไรด์ 35%
สูตร :  FeCl
ลักษณะทางกายภาพ : ฟอร์ริกคลอไรด์เป็นสารเคมีทีมีความสำคัญต่อกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเป็นสารสร้างตะกอนหรือตกตะกอน (coagulant) ที่ดีมาก กล่าวคือ สามารถกำจัดฟอสเฟต และโลหะหนัก
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 30 Kgs./Drum
Thailand
37 Ferrous Sulphate เฟอร์รัสซัลเฟต
ชื่อเคมี : เฟอร์รัสซัลเฟต
สูตร : FeSO4
ลักษณะทางกายภาพ : Ferrous Sulphate หรือ Iron (II) sulphate สูตรเคมี FeSO4 เป็นเกลือสามารถละลายได้ในน้ำ มีลักษณะเป็นผลึกสีเขียวอ่อนหรือฟ้าอมเขียว สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand , china
38 Formalin 37%,40% ฟอร์มาลีน 37%,40%
ชื่อเคมี : Glycerin
สูตร : CH2O
ลักษณะทางกายภาพ : ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde, systematic name คือ methanal, สารละลายในน้ำเรียกว่า ฟอร์มาลีน) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีตามธรรมชาติ มีสูตรเคมี CH2O หรือ H-CHO เป็นแอลดีไฮด์ (R-CHO) ที่ซับซ้อนน้อยที่สุด ชื่อสามัญของสารมาจากความคล้ายคลึงและความเกี่ยวข้องของสารกับกรดฟอร์มิกฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารตั้งต้น (precursor) ของวัสดุและสารประกอบเคมีอื่น ๆ มากมาย
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
Thailand
39 Formic Acid 76, 85,90,94% กรดฟอร์มิค 76,85,90, 94% (กรดมด)
ชื่อเคมี : กรดฟอร์มิค 76,85,90, 94% (กรดมด)
สูตร : CH2O2
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นกรดคาร์บอกซิลิกชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน พบตามธรรมชาติในสัตว์จำพวกมดและผึ้ง ซึ่งมีไว้สำหรับป้องกันตัวจากศัตรู
บรรจุภัณฑ์ : 25,35,1000 Kgs./Drum
Korea,China,Indonesia,Germany
40 Glycerin กลีเซอรีน
ชื่อเคมี : กลีเซอรีน
สูตร : C3H8O3
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะเป็นของเหลวหนืดไม่มีสี ไม่มีกลิ่น รสหวาน มีน้ำหนักโมเลกุล 92.1 g/mol และระดับความไวไฟ 1 ตาม NFPA 704 หรือต้องให้ความร้อนสูงก่อนจึงจะลุกติดไฟ กลีเซอรอลมีคุณสมบัติเป็นไฮโกรสโคปิก (hygroscopic) หรือสารที่สามารถดูดซึมหรือดูดซับความชื้นจากอากาศ จึงผสมเข้ากับน้ำได้ นอกจากนี้ยังละลายในแอซีโทนได้เล็กน้อย แต่ไม่ละลายในคลอโรฟอร์ม
บรรจุภัณฑ์ : 250 Kgs./Drum
Malaysia,Thailand