logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
41 Guar Gum กัว กัม
ชื่อเคมี : กัว กัม
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : "เป็นสารที่นำมาใช้เพิ่มความเหนียว หรือเพิ่มเนื้อ ในสินค้าประเภทอาหาร หรือเครื่องสำอาง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวเหลือง ละลายได้ในน้ำเย็นให้โครงสร้างเจลที่ทนต่อความร้อน / ทนต่อการแช่แข็งเจลที่ได้มีลักษณะโปร่งใส ปริมาณ % การใช้งานต่ำกว่าสารชนิดอื่นๆ "
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
India
42 Hydrochloric Acid 10% กรดไฮโดรคลอลิค 10% (กรดเกลือ)
ชื่อเคมี : กรดไฮโดรคลอลิค 10% (กรดเกลือ)
สูตร : HCl
ลักษณะทางกายภาพ : กรดเกลือ หรือเรียกอีกชื่อ กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เป็นกรดที่มีใช้กันมากในอุตสาหกรรม มีสถานะเป็นของเหลวที่มีค่าความเข้มข้นต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และกรดไฮโดรคลอริก 35% และ 37% จัดเป็นกรดแก่ ใช้มากในการผลิตคลอไรด์ อุตสาหกรรมสี ชุบโลหะ ใช้ถลุงแร่เพื่อผลิต ดีบุก และแทนทาลัม, ใช้ในการปรับความเป็นกรด-ด่าง โดยเฉพาะสารที่เป็นด่างให้มีความเป็นกรด ใช้ Hydrolized แป้ง และโปรตีน เพื่อผลิตอาหารรูปแบบต่าง ๆ ใช้กัดผิว และทำความสะอาดผิวโลหะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
Thailand
43 Hydrochloric Acid 20% กรดไฮโดรคลอลิค 20% (กรดเกลือ)
ชื่อเคมี : กรดไฮโดรคลอลิค 20% (กรดเกลือ)
สูตร : HCl
ลักษณะทางกายภาพ : กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 20% หรือ กรดเกลือ เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรด สามารถละลายในน้ำได้ โดยเป็นสารละลายของไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นกรดแก่, เป็นส่วนประกอบหลักของกรดในกระเพาะ และใช้กันอย่างกว้างในอุตสาหกรรมเป็นของเหลวที่มีพลังการกัดกร่อนสูง ช่วยในการกัดสนิม กัดเหล็ก กัดเครื่องหนัง
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
44 Hydrochloric Acid 35% กรดไฮโดรคลอลิค 35%(กรดเกลือ)
ชื่อเคมี : กรดไฮโดรคลอลิค 35%(กรดเกลือ)
สูตร :  HCl
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรด สามารถละลายได้ในน้ํา สามารถกัดกร่อนสูง เป็นกรดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
45 Hydrofluoric Acid 55%,70% กรดไฮโดรฟลูออริก 55% ,70 % (กรดกัดแก้ว)
ชื่อเคมี : กรดไฮโดรฟลูออริก 55% ,70 % (กรดกัดแก้ว)
สูตร : HF 
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารละลายของไฮโดรเจนฟลูออไรด์ในน้ำ แม้ว่าจะมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแรงและยากแก่การใช้งาน กรดนี้เป็นเพียงกรดอ่อนเท่านั้น กรดไฮโดรฟลูออริกใช้เป็นแหล่งของฟลูออรีนในการสังเคราะห์สารประกอบต่างๆ ทั้งยาและพอลิเมอร์
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
China
46 Hydrogen Peroxide 50% , 35% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
ชื่อเคมี : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50% , 35%
สูตร : H2O2
ลักษณะทางกายภาพ : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จะอยู่ในรูปของสารละลาย มักใช้ในการฟอกสีในอาหาร สารทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างแผล นอกจากนี้ยังใช้ในการฟอกสีผม ทำให้เส้นผมมีสีอ่อนลง
บรรจุภัณฑ์ : 30,1000 Kgs./Drum
China,Indonesia
47 Lactic Acid แล็กติก เอซิด
ชื่อเคมี : แล็กติก เอซิด
สูตร :  C3H6O3
ลักษณะทางกายภาพ : กรดแลคติก (Lactic acid) เป็นกรดที่ผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีหรือการเมทาบอลิสซึมของจุลินทรีย์ มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี ละลายในน้ำ และตัวทำละลายได้ดี และสามารถตกผลึกได้หากมีความเข้มข้นสูง มักใช้มากในภาคอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
Spain
48 Magnesium Carbonate แมกนีเซียมคาร์บอเนต
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมคาร์บอเนต
สูตร : MgCO3
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นเกลืออนินทรีย์สีขาวไม่มีกลิ่นไม่มีพิษไม่ติดไฟ และยังเป็นสารประกอบเกลือคาร์บอเนตของแมกนีเซียม (Mg) เมื่อละลายน้ำแล้วจะทำให้น้ำจะเกิดความเป็นด่าง ถูกใช้อย่างมากในการผลิตเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ด้านอาหาร ด้านการเกษตร และด้านการแพทย์ อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมวัสดุทนไฟ ใช้เคลือบกระดาษหรือพลาสติก ใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
49 Magnesium Chloride แมกนีเซียมคลอไรด์
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมคลอไรด์
สูตร : MgCl2
ลักษณะทางกายภาพ : "แมกนีเซียม คลอไรด์ มีลักษณะผงสีขาว Anhydrous มักนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบแมกนีเซียม ตัวอื่นๆ นอกจากนี้ ยังนำมาใช้เพิ่มแร่ธาตุ แมกนีเซียมในดินด้วย การใช้งานอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, วัตถุกันไฟ ซีเมนต์ และอาหารบางประเภท (เช่น การทำเต้าหู้) โดยจะเติมลงไปเพื่อทำให้โครงสร้างของสินค้าแข็งยิ่งขึ้น"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
50 Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์
ชื่อเคมี : แมกนีเซียมออกไซด์
สูตร : MgO
ลักษณะทางกายภาพ : แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) เป็นสารประกอบของแมกนีเซียมที่นำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต์ก่ออิฐทนไฟ ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมผลิตยาง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสารทำความสะอาด มีลักษณะเป็นผลึกหรือผง สีขาวหรือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China