logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Olive Oil (Food Grade) โอลิฟออย (น้ำมันมะกอก)
ชื่อเคมี : โอลิฟออย (น้ำมันมะกอก)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : น้ำมันมะกอก คือน้ำมันพืช (vegetable oil) ที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้จากส่วนที่เป็นเนื้อ (pulp) ของผลมะกอก (olive) ให้น้ำมันถึงร้อยละ 75 น้ำมันมะกอกมีสีเขียวอมเหลือง มีกลิ่นรสเฉพาะตัว เป็นกรดสำหรับทำอาหาร (Food Grade) โดยได้มาจากผลของต้น Olive Loea Curapaca ซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับน้ำสลัด และ น้ำมันปรุงอาหาร สามารถนำมาเป็น น้ำมันนวดร่างกายได้เช่นกัน
บรรจุภัณฑ์ : 1 Gallon (4 Lit)
Spain
2 Oxalic Acid กรดอ็อกซาลิก
ชื่อเคมี : กรดอ็อกซาลิก
สูตร : C2H2O4
ลักษณะทางกายภาพ : กรดออกซาลิก (Oxalic acid) เป็นกรดอินทรีย์ที่สามารถพบได้ทั้งในร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ หรือพบในอาหารทั่วไป ถูกใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยป้องกันการบูดเน่าของอาหาร รวมถึงใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิ ใช้เป็นสารทำความสะอาด สารตัวทำละลาย และสารฟอกสี เป็นต้น แต่กรดออกซาลิกก็มีความเป็นพิษเช่นกัน ได้แก่ ทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะภายใน ทั้งระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China