logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Phosphoric Acid 85%(Tech,Food Grade) กรดฟอสฟอริค 85%
ชื่อเคมี : กรดฟอสฟอริค 85%
สูตร : H3PO4
ลักษณะทางกายภาพ : กรดฟอสฟอริกบริสุทธิ์จะอยู่ในรูปผลึกใส (มีจุดหลอมละลายที่ 42.35° C) แต่กรดฟอสฟอริกที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิอื่น ๆ อาจพบในรูปของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สามารถละลายน้ำและแอลกอฮอล์ได้
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 35 Kgs./Drum
Korea,China
2 Pine Oil ไพน์ออยล์ (น้ำมันสน)
ชื่อเคมี : ไพน์ออยล์ (น้ำมันสน)
สูตร : Mixture
ลักษณะทางกายภาพ : PINE OIL คือ สารสกัดจากพืชธรรมชาติต้นสน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกขยายหลอดลม สำหรับผู้มีอาการภูมิแพ้อากาศ ไรฝุ่นใช้ผสมในน้ำฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะเป็นน้ำสีขาว มีกลิ่นเฉพาะตัว
บรรจุภัณฑ์ : 25,180 Kgs./Drum
China
3 Poly Aluminium Chloride (PAC) 10% แพคน้ำ
ชื่อเคมี : แพคน้ำ
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะเป็นผงสีเหลือง สีเหลืองอ่อน และสีขาว ใช้เป็นตัวตกตะกอน สารแขวนลอยในน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand (ไทย พีเอซี)
4 Poly Aluminium Chloride (PAC) 30% แพคผง
ชื่อเคมี : แพคผง
สูตร : (Aln(OH)mCln-m) 
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะเป็นผงสีเหลือง สีเหลืองอ่อน และสีขาว ใช้เป็นตัวตกตะกอน สารแขวนลอยในน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Indonesia
5 Polymer (Anionic) โพลีเมอร์ แอนไอออน
ชื่อเคมี : โพลีเมอร์ แอนไอออน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : จำหน่ายสารเคมีที่ช่วยในการจับตระกอนได้เร็วขึ้น เป็นสารจำพวก  Polymer (โพลิเมอร์)ซึ่งมีความสามารถในการ จับตะกอนเล็กๆให้รวมตัวใหญ่ขึ้น และตกตะกอนได้ไวขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ใช้หลังจากเติม PAC, Alum (สารส้ม), หรือ Ferric Chloride 
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,China
6 Polymer (Cationic) โพลีเมอร์ แคทไอออน
ชื่อเคมี : โพลีเมอร์ แคทไอออน
สูตร :  (C3H5NO)n
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารจำพวกPolyacrylamide ลักษณะทางกายภาพคือ เป็นผงสีขาว มีประจุบวกปานกลาง (Medium Charge) มีน้ำหนักโมเลกุลสูง(High Molecular  Weight)คุณสมบัติโดยทั่วไปของสารจำพวก Polyacrylamide จะทำหน้าที่เป็นตัวที่ช่วยในการตกตะกอน (Floculant) หลังจากที่ผ่านขบวนการ Coagulation มาแล้ว โดยคุณสมบัติของFloculant เมื่อถูกพัดพาไปสัมผัสกับตะกอนแขวนลอยทั้งหลาย จะดูดตะกอนเหล่านั้นติดผิวไว้ตามลักษณะประจุ  เมื่อตะกอนเข้ามารวมตัวกับ Floculantมากๆก็จะมีน้ำหนัก สามารถแยกตัวออกจากน้ำจมลงสู่ก้นถังแยกตะกอนได้  ซึ่ง Cationic Polymer นี้จะใช้งานในระบบน้ำเสีย เพื่อช่วยในการจับตะกอน และตกตะกอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,China
7 Potassium Carbonate โปแตสเซียมคาร์บอเนต
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมคาร์บอเนต
สูตร : K2CO3
ลักษณะทางกายภาพ : "โพแทสเซียมคาร์บอเนต (Potassium carbonate;K2CO3) เป็นเกลือสีขาวละลายในน้ำได้แต่ไม่ละลายในเอทานอล[2] ละลายในน้ำได้สารละลายเป็นเบสแก่ สารนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ทำปฏิกิริยากับ คาร์บอนไดออกไซด์ สารนี้ใช้ในการผลิตสบู่และแก้ว ในตำรายาเรียกเกลือเยาวกะษา หรือยาวักกะสาน ซึ่งยืมคำมาจากภาษาสันสกฤต ในสมัยก่อนจะได้จากการเผาพืชให้เป็นเถ้า นำไปละลายน้ำ แล้วระเหยให้น้ำแห้ง ตำราอายุรเวทของอินเดียใช้ขับปัสสาวะและลดกรดในกระเพาะอาหาร"
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Thailand,Korea
8 Potassium Chloride โปแตสเซียมคลอไรด์
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมคลอไรด์
สูตร : KCl
ลักษณะทางกายภาพ :  ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ใช้ในการหล่อโลหะผสมทองแดง เป็นสารป้องกันการกัดกร่อน และสารนี้สามารถละลายได้เอทิลลีนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและสารนี้สามารถละลายได้เอทิลลีนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นเม็ดของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany ,China
9 Potassium Citrate โปแตสเซียมซิเตรท
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมซิเตรท
สูตร : C6H5K3O7
ลักษณะทางกายภาพ : โพแทสเซียม ซิเทรตเป็นเกลือโพแทสเซียมของกรดซิตริก มีสูตรโมเลกุลคือ K3C6H5O7 มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่นและรสของเกลือ หากอยู่ในรูปโมโนไฮเดรต (monohydrate form) จะมีความสามารถดูดความชื้นได้สูงและทำปฏิกิริยากลายเป็นของเหลว ในอุตสาหกรรมอาหาร โพแทสเซียม เทรตถูกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) โดยใช้เป็นสารปรับความเป็นกรด มีรหัสเฉพาะของสาร (E-number) คือ E332 ในทางการแพทย์ มีการใช้โพแทสเซียม ซิเทรตในการควบคุมนิ่วในไตที่เกิดจากกรดยูริกและซิสตีน (cysteine)
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
10 Potassium Hydroxide 48% โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 48%
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 48%
สูตร : KOH
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่พบได้ในผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง และแชมพู เราใช้ Potassium hydroxide เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Potassium hydroxide สามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ภายในผลิตภัณฑ์ของเรา สารปรับค่า pH จะช่วยปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สูตรของผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
บรรจุภัณฑ์ : 30 ,280 Kgs./Bag
Korea
11 Potassium Hydroxide 90%, 95% โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 90%, 95%
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 90%, 95%
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นของแข็งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น น้ำหนักโมเลกุล 56.10 จุดหลอมเหลว360 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 2.04 สามารถทำปฏิกริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โป
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Korea,China
12 Potassium Metabisulfite โปแตสเซียมเมต้าไบซัลไฟต์
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมเมต้าไบซัลไฟต์
สูตร : K2S2O5
ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือออกสีเหลือง ละลายในน้ำได้ (ที่อุณหภูมิ 20°C ละลายได้ 54 กรัม / น้ำ 100 ml ; ที่อุณหภูมิ 100°C ละลายได้ 81.7 กรัม /ต่อน้ำ 100 ml ) สารละลายเป็นกรด ละลายได้ในกลีเซอรีน (glycerin) และละลายได้เล็กน้อยในเอทานอล โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์จะสลายตัวเมื่อมีความชื้นสูง เมื่อสัมผัสอากาศจะถูกออกซิไดส์เป็น sodium sulfate และเมื่อสัมผัสกับกรดแก่ จะให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สลายตัวที่อุณหภูมิ 150°C
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Germany
13 Potassium Permanganate (ด่างทับทิม) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
ชื่อเคมี : โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
สูตร : KMnO4
ลักษณะทางกายภาพ : ด่างทับทิม มีชื่อทางเคมีว่า โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) มีลักษณะเป็นผลึกสีม่วง ใช้ในการแช่ผักหรือผลไม้เพื่อชะล้างสารเคมี เป็นสารประกอบประเภทเกลือ มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Drum
China
14 Potassium Sorbate โปแตสเซียมซอเบท (สารกันรา)
ชื่อเคมี : โปแตสเซียมซอเบท (สารกันรา)
สูตร : C6H7KO2
ลักษณะทางกายภาพ : โปแตสเซียมซอร์เบต (Potassium Sorbate) เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือ หรือเรียกว่าโปแตสเซียมของกรดซอร์บิค เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) เป็นสารเคมีกันเสียหรือสารกันบูดใช้เติมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ (Shelf Life) ของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น ได้มาจากเกลือ(Potassium Salt) ของกรดซอร์บิค (Sorbic Acid) วัตถุประสงค์การใช้ คือใช้เป็นสารกันเสีย (preservative)ยับยั้งการเจริญของราและยีสต์ในอาหารหลายประเภทอาหารที่นิยมใช้ คือ เนยแข็ง (cheese) ไวน์ (wine) โยเกิร์ต (yogurt) เนื้อแห้ง น้ำส้มสายชู เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ เนยเทียม ชีส (cheese) ผลไม้อบแห้ง,แอปเปิ้ลไซเดอร์ (Apple Cider) ไส้กรอกแห้ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากธรรมชาติ(Herbal Dietary Supplyment Product)และอื่นๆ และสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีค่าพีเอชสูงถึง 6.5 ได้
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Box
China
15 Potassium Sulphate โพแทสเซียมซัลเฟต
ชื่อเคมี : โพแทสเซียมซัลเฟต
สูตร : K2SO4
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ประกอบด้วย K+ โปแตสเซียม และ SO4 – ซัลเฟต มีลักษณะเป็นก้อนของแข็งสีขาว สามารถถูกบดเป็นผง ไม่มีกลิ่น โดยส่วนมากถูกนำไปผสมกับสารเคมีตัวอื่นเพื่อทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและบำรุงพืช เป็นแหล่งแร่ธาตุ โปแตสเซียม และ ซัลเฟอร์ ที่ดี รูปแบบของสาร โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) หาได้ยากตามธรรมชาติ การผลิตเพื่อนำมาใช้งานจึงเกิดจากการกระบวนการทำปฏิกิริยาของ โปแตสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) กับ กรดซัลฟิวริก  (sulfuric acid)
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
Germany, China
16 Propylene Glycol โพรพีลีน ไกลคอล โมโนสเตียเรท
ชื่อเคมี : โพรพีลีน ไกลคอล โมโนสเตียเรท
สูตร : C3H8O2
ลักษณะทางกายภาพ : Propylene Glycol (PG) มีสูตรโมเลกุล คือ  C3H8O2 และน้ำหนักโมเลกุล 76.09 เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์โดยการทำปฏิกิริยาระหว่างโพรพิลีนออกไซด์กับน้ำ     ถูกนำมาเป็นส่วนผสมในสารเคมีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมากมายเป็นสารเคมีที่สามารถพบได้ในสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สามารถทนสภาพอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าปกติได้ รวมไปถึงใช้เป็นสารละลายในกลิ่นผสมอาหาร (Flavor) และหัวเชื้อกลิ่นต่าง ๆ หรือใช้เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น (humectant) ในเครื่องสำอาง สามารถใช้เป็นสารเสริม emulsifier สำหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาใช้ช่วยทำละลาย (disperser)  รวมทั้งนำมาใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆอย่างกว้างขวาง มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หนืดและมีรสหวานเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดด่างระดับกลาง สามารถละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์ อัตราการใช้งาน 1-20%
บรรจุภัณฑ์ : 30,200 Kgs./Drum
Japan