logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Benzoic Acid เบนโซอิค แอซิด
ชื่อเคมี : เบนโซอิค แอซิด
สูตร : C7H6O2
ลักษณะทางกายภาพ : กรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอต เป็นสารประกอบอะโรมาติกแอซิด (aromatic acid) สามารถผลิตได้จากการออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ด้วยอากาศที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเปอร์เบนโซอิก และออกซิไดซ์เบนซาลดีไฮด์ และเปอร์เบนโซอิกต่อจนได้เป็นกรดเบนโซอิก เป็นสารเคมีที่นิยมใช้เป็นวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ ได้แก่ ลูกพรุน, อบเชย, แอปเปิล, กานพลู และมะกอกสุก เป็นต้น โดยมีจำหน่ายในท้องตลาดในรูปผงผลึกสีขาวหรือเป็นเกล็ด มักใช้ร่วมกับกรดซอร์บิก และพาราเบนส์สำหรับเป็นวัตถุกันเสีย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Drum
China
2 Borax บอแรกซ์
ชื่อเคมี : บอแรกซ์
สูตร : Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O
ลักษณะทางกายภาพ : น้ำประสานทอง หรือ บอแรกซ์ เป็นสารประกอบที่สำคัญของโบรอน ชื่อทางเคมี โซเดียมโบเรท ชื่อสามัญ น้ำประสานทอง หรือผงเนื้อกรอบ หรือเพ่งแซ เมื่อถ้าอยู่ในรูปผลึกบริสุทธิ์จะไม่มีสี ถ้านำไปเผาต่อจนไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุลจะเรียกน้ำประสานทองสะตุ เป็นผงมีสีขาว ละลายน้ำได้ง่าย มีรสขมเล็กน้อย
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey
3 Boric Acid (Powder , Granular) กรดบอริค (ผง , เม็ด)
ชื่อเคมี : กรดบอริค (ผง , เม็ด)
สูตร : H3BO3     
ลักษณะทางกายภาพ : กรดบอริค เป็นสารใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เป็นผลึกหรือผงสีขาวบางครั้งเป็นเงาคล้ายไข่มุก ละลายได้ดีในน้ำและแอลกฮอล์จะละลายได้ดียิ่งขึ้นในน้ำร้อนและกลีเซอรอล กรดบอริคจะระเหยในไอน้ำเมื่อให้ความร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส จะสูญเสียน้ำ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
USA,Turkey,Russia