logo
เคมีภัณฑ์ทั้งหมด
ลำดับที่ สารเคมี ชื่อไทย รายละเอียด แหล่งผลิต
1 Acetic Acid กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
ชื่อเคมี : กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม)
สูตร : CH₃COOH
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอินทรีย์ในสถานะของเหลวไร้สี น้ำส้มสายชูมีกรดแอซีติกตั้งแต่ 4% ต่อปริมาตรขึ้นไป ทำให้กรดแอซีติกเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำส้มสายชูนอกจากน้ำ กรดแอซีติกยังมีรสเปรี้ยวและกลิ่นฉุนเฉพาะตัว นอกจากน้ำส้มสายชูในครัวเรือนแล้ว ยังมีการผลิตกรดแอซีติกเป็นสารตั้งต้นของพอลีไวนิลแอซีเตด และเซลลูโลสแอซีเตด จัดเป็นกรดอ่อนเนื่องจากแตกตัวบางส่วนในสารละลาย แต่กรดแอซีติกเข้มข้นมีฤทธิ์กัดกร่อนและสามารถระคายเคืองผิวหนังได้
บรรจุภัณฑ์ : 30 Kgs./Drum
America
2 Activated Carbon (Powder,Granular) แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
ชื่อเคมี : แอกติเวทเต็ดคาร์บอน
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ :  เป็นถ่านที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีสมบัติหรืออำนาจในการดูดซับสูง เนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นจำนวนมาก และขนาดรูพรุนก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
บรรจุภัณฑ์ : 20 , 25 Kgs./Bag
China ,Thailand
3 Aluminium Sulphate 16 %(ALUM) (LUMP, KIPBLE, POWDER) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม) (ชนิดก้อน, เม็ด, ผง)
สูตร :  AI2(SO4)3
ลักษณะทางกายภาพ : สารส้ม (Aluminium Sulfate)  เป็นเกลือเคมีประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นผลึก หรือก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรสเปรี้ยวฝาด ไม่มีกลิ่น คงทนต่อสภาวะแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี
บรรจุภัณฑ์ : 25,50 Kgs./Bag
Thailand
4 Alumminium Sulphate 8% (LIQUID) อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
ชื่อเคมี : อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ)
สูตร :  KAl(SO4)2.12H2O
ลักษณะทางกายภาพ : ละลายได้ในน้ำและส่วนใหญ่ใช้เป็นสารจับตัวเป็นก้อน (ส่งเสริมการชนกันของอนุภาคโดยการทำให้เป็นกลาง) ในการทำให้น้ำดื่มบริสุทธิ์และโรงบำบัดน้ำเสียและในการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ : TANK CAR, 25 Kgs./Drum
Thailand
5 Ammonium Bicabonate แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (เชื้อเหม็น)
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (เชื้อเหม็น)
สูตร : C7H5NaO2
ลักษณะทางกายภาพ : ลักษณะผลึกสีขาวละลายน้ำได้ดี นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร , ดองผักกาด
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China
6 Ammonium Bifluoride แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์
สูตร : NH4HF2
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียมและไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ใช้ในการทำความสะอาดอิฐหรือเซรามิค ใช้ในกระบวนการแกะสลักของโลหะก่อนที่จะเป็นโลหะ ใช้ในการซักรีดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China,Spain,Germany
7 Ammonium Chloride 99.5% แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมคลอไรด์ 99.5%
สูตร : NH4Cl
ลักษณะทางกายภาพ : ผงผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีรสขม ในธรรมชาติ เป็นสารที่เกิดตามแหล่ง ภูเขาไฟ เกิดเป็นหินภูเขาไฟตามปล่องภูเขาไฟ
บรรจุภัณฑ์ : 25 Kgs./Bag
China ( Tiaujin)
8 Ammonium Hydroxide 27% แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 27%
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : "แอมโมเนียน้ำ หรือ สารละลายแอมโมเนีย เป็นสารละลายระหว่างก๊าซแอมโมเนียและน้ำ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์มีสถานะเป็นของเหลว ใส และมีกลิ่นเฉพาะเช่นเดียวกับก๊าซแอมโมเนียโดยก๊าซแอมโมเนียสามารถละลายในน้ำได้ถึง 27%"
บรรจุภัณฑ์ : 18,22 Kgs./Drum
Thailand
9 Ammonium Sulphate (Powder) 21% แอมโมเนียมซัลเฟต 21%
ชื่อเคมี : แอมโมเนียมซัลเฟต 21%
สูตร : (NH4)2SO4
ลักษณะทางกายภาพ : แอมโมเนียมซัลเฟต มีลักษณะผลึกสีขาวอมเหลือง และใส คล้ายน้ำตาลทราย มีคุณสมบัติละลายน้ำ และดูดความชื้นได้ดีเมื่อใส่ลงในพื้นที่เกษตร ดินจะเพิ่มความเป็นกรด สารส้มใช้แกว่งในบ่อเก็บน้ำเพื่อให้สิ่งสกปรกตกตะกอน สามารถใช้ในการกำจัดกลิ่นตัวโดยเฉพาะใต้วงแขวน ดับกลิ่นได้ 100%
บรรจุภัณฑ์ : 50 Kgs./Bag
Thailand,China
10 Anti-Foam Agent แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
ชื่อเคมี : แอนตี้โฟม (สารลดฟอง)
สูตร :
ลักษณะทางกายภาพ : สารลดฟอง หรือสารป้องกันการเกิดฟอง คือสารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง นิยามของคำว่าสารป้องกันฟอง (Antifoam) หรือสารลดฟอง (Defoamer) นั้น ในบางครั้งมีการใช้สลับไปมาอยู่บ่อย ๆ
บรรจุภัณฑ์ : 20 Kgs./Drum
USA