logo
การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟของโรงงานสมุทรสาคร

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด สาขาสมุทรสาคร