logo
การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

การอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ที่ บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด สาขาสมุทรปราการ