บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ เริ่มต้นดำเนินงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มยางพารา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน, ไม้ยางพารา, และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทั่งปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ กล่าวคือ ภารกิจในการขยายธุรกิจเพิ่มความหลากหลายสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ ขึ้นมาอีกเป็นจำนวนหลายรายการ อาทิเช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย
 
        โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ตระหนักมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ มีความต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงเปิดงานบริการผสมเคมีภัณฑ์ขึ้น อีกทั้งการแบ่งบรรจุจำหน่าย…ตามความต้องการ
 
        ระบบบริหารงานคุณภาพ
      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งวันที่ 17 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการประเมินผลโดยได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน URS ตามเกณฑ์ ISO 9001:2008
 
 
 
        โรงงานแห่งใหม่
        บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเพิ่มเติมความหลากหลายของรายการสินค้าเอาไว้สำหรับบริการลูกค้าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ นอกเหนือจากพื้นที่หลักสำหรับภาคการผลิตแล้วนั้น ภายในโรงงานยังมีพื้นที่บริเวณที่เป็นคลังสินค้าเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความพร้อมสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ปัญหาสินค้าขาดตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางช่วงเวลา ขณะนี้โรงงานแห่งใหม่ใกล้จะก่อสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จภายในปี 2557 นี้
 
 
กรดไนตริก
Nitric Acid
คลอรีนน้ำ 10%
10% Sodium Hypochlorite
โซดาไฟไข่มุก ไต้หวัน
Sodium Hydroxide
(Micropearls, Taiwan)
โซดาแอชไลท์
Sodium Carbonate (light)
 
บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด | CHEMWORK CO.,LTD.
โทร. 0-2679-3915 - 6  แฟกซ์: 0-2679-3917
สำนักงาน : 638 ซอยสวนพลู 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โรงงาน : 999/18 หมู่1 ซ.ไทยประกัน3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540